Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2018

Tại sao Phụ nữ có Thai Nói với Ngủ trên Bên Trái của Họ?

Đây là một cái gì đó để đợi khi bạn đang mong đợi: nghe cụm từ “Ngủ trong khi anh có thể” lặp đi lặp lại bằng mọi người bạn đáp ứng cho 40 tuần. Cho bà mẹ mang thai, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi